Author: admin

May 11 2016

ได้รับเชิญออกบูธร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กรุงเทพฯ “โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS”

ได้รับเชิญออกบูธร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กรุงเทพฯ “โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS”  

May 11 2016

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จ.ประจวบฯ “โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559”

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จ.ประจวบฯ “โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559”  

May 11 2016

ได้รับเชิญออกบูธวันสถาปนาสมาคมโลจิสติกส์กลุ่มแม่น้ำโขง ร่วมกับสมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จ.ขอนแก่น

ได้รับเชิญออกบูธวันสถาปนาสมาคมโลจิสติกส์กลุ่มแม่น้ำโขง ร่วมกับสมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จ.ขอนแก่น  

May 11 2016

ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวางแผนเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีอวกาศ ร่วมกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวางแผนเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีอวกาศ ร่วมกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

April 24 2016

วางระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ส่งสินค้าระหว่างประเทศ ให้กับบริษัท SCL

วางระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ส่งสินค้าระหว่างประเทศ ให้กับบริษัท SCL